Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Humic Acid là gì?

Nov 25, 2015

Axit Humic là một phần của các chất humic gồm có một phân tử dài có trọng lượng phân tử cao, màu nâu đậm và tan trong dung dịch kiềm. Nó được bắt nguồn từ thành phần hữu cơ của đất, mùn, than bùn và than đá. Axit Humic là một chất điều hòa đất tuyệt vời, đặc biệt đối với các loại đất có hàm lượng chất hữu cơ thấp.