Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Phân bón hữu cơ sinh học là gì?

Dec 27, 2017

Phân bón là một phương tiện quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ổn định và bền vững không thể làm mà không có phân bón.

OrganicFertilizer.png

Phân bón sinh học là gì?

Phân hữu cơ sinh học là một loại phân vi sinh vật và phân bón hữu cơ, bao gồm các vi sinh vật chức năng đặc biệt và chất hữu cơ chủ yếu bị phân hủy bởi dư lượng động vật và thực vật (như phân chuồng và thân cây trồng) và giải độc và phân hủy. Tác dụng phân bón của phân bón. Phân bón sinh học có ý nghĩa quan trọng để thực hiện một xã hội tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường và là một sự lựa chọn không thể tránh khỏi để thực hiện phát triển nông nghiệp bền vững.liên hệ chúng tôi:

E-mail: info@agronaturetech.com