Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Ba nguyên tắc của sự bón phân vào mùa thu

Oct 23, 20171, Việc áp dụng phân bón cơ bản vào mùa thu nên được lấy ngay sau khi thu hoạch trái cây. Các giống sớm được thu hoạch sau thu hoạch, và các giống thu hồi muộn có thể được thu hoạch trước khi thu hoạch. Chậm nhất là một tháng trước khi lá cây ăn quả được áp dụng.


2, phân bón mùa thu nên được phân bón hữu cơ, phân bón vô cơ, để đất và hỗ trợ sự kết hợp của chậm và nhanh chóng bổ sung.


3, Phân bón để pha sữa công thức, không nên dùng quá nhiều phân bón nitơ nhanh, hoặc dễ dàng dẫn đến măng mùa đông. Đồng thời, cần được nhắm mục tiêu sử dụng hợp lý các nguyên tố vi lượng.