Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Thay thế phân bón với phân bón hữu cơ là chỉ quanh góc

Oct 24, 2018

Thay thế phân bón với phân bón hữu cơ là chỉ quanh góc.


"Cây trồng một bông hoa, toàn bộ dựa vào phân bón phải chịu trách nhiệm", ở đây "phân bón" điểm sớm nhất là phân bón hữu cơ, đây cũng là những kinh nghiệm mà đất nước chúng tôi, những người lao động khoản tiền lên trong sản xuất nông nghiệp cho hàng ngàn năm. Kể từ sự phổ biến của các phân bón hữu cơ tại các tỉnh và khu vực của Trung Quốc, tác dụng của thay thế hóa chất phân bón phân bón hữu cơ đã được rõ ràng.


image


Năm nay, tỉnh An Huy thành lập thí điểm sáu hạt mà phân bón hữu cơ trái cây và rau trà được thay thế bằng phân bón hóa học, và hướng dẫn nông dân để làm cho việc sử dụng của phân gia súc, gia cầm và chất thải từ gia súc, gia cầm chăn nuôi để sản xuất phân bón hữu cơ, quá trình và áp dụng thương mại phân bón hữu cơ, tận dụng tốt nguồn phân bón hữu cơ như phân gia súc, gia cầm, và nhận ra tái chế và tái chế.


Sở nông nghiệp tỉnh Hebei đã học được rằng trong năm nay, nông nghiệp NongCunBu xác định 10 huyện (thành phố, huyện) ở tỉnh Hà Bắc để thực hiện thí điểm sản xuất phân bón hữu cơ thay vì phân bón hóa học, Tần Hoàng đảo Phú khu, hình Đài quận, zunhua cho phân bón hữu cơ apple thay vì phân bón hóa học tiên phong (thành phố, diện tích), thạch gia trang chaff, zhuozhou city, hiraizumi city, yongqing, thanh quận, quán, lên phân bón hữu cơ cho rau quả thay vì hóa chất phân bón pioneer (thành phố, diện tích). Thí điểm trình diễn, tích 10 huyện (thành phố và huyện) đạt 62,200 mu, với thời gian thực hiện từ tháng chín năm nay đến tháng năm tới. Các khu vực phi công sẽ tập trung vào phân compost, bổ sung bằng thương mạiphân bón hữu cơ, hướng dẫn nông dân sử dụng chất thải nông nghiệp để xây dựng và áp dụng phân bón hữu cơ, thực hiện tốt việc sử dụng phân bón hữu cơ nguồn tài nguyên như gia súc, gia cầm, và tích hợp và lắp ráp các loại phân bón hữu cơ, có thể được nhân đôi và phổ biến rộng rãi để thay thế mẫu phân bón hóa học, kỹ thuật. Cơ chế phân bón hữu cơ thay thế dài hạn cho trái cây và rau được xây dựng bởi phổ biến các chế độ kỹ thuật của phân bón hữu cơ thay thế.


Kể từ khi quảng cáo phân bón hữu cơ ở tỉnh Chiết Giang vào năm 2011, thay thế các loại phân bón hữu cơ đã đạt được những kết quả đáng kể. Đến cuối năm 2017, tỉnh có tổng số là 4,94 triệu tấn phân bón hữu cơ, với diện tích 24,7 triệu mu áp dụng. Trong năm 2017, sử dụng tất cả phân bón và sử dụng phân bón nitơ giảm 9.1% và 12.4%, tương ứng, so với năm 2013. Mục tiêu của "đạt được zero tăng trưởng trong sử dụng phân bón của cây trồng chính 2020" do bộ nông nghiệp và nông thôn giao đề xuất được thực hiện bảy năm trước thời hạn.

Nếu bạn cần biết các chi tiết của các sản phẩm phân bón hữu cơ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.


www.agronaturetech.com

Email: info@agronaturetech.com