Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Đại hội Thế giới lần thứ 3 về Sử dụng Biostimulants Trong Nông nghiệp

Nov 21, 2017

Mong hẹn gặp bạn ở Miami.

Đại hội Thế giới lần thứ 3 về sử dụng các chất sinh học trong nông nghiệp

Ngày: Ngày 27-30 Tháng Mười Một, năm 2017

Địa điểm: Hyatt Regency, Miami, Florida, Hoa Kỳ

111.jpg