Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Kali Humate Effect

Oct 26, 2017

Sử dụng cơ bản của kali hydroxit: ngành công nghiệp vô cơ được sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất muối kali, như hydrogen phosphate, kali ... Ngành công nghiệp hoá chất dùng để làm xà bông, xà phòng, và xà bông xà bông xà bông, kali , kem, dầu gội đầu và các nguyên liệu khác. Ngành dược phẩm được sử dụng để làm vanilla và các nguyên liệu khác. Ngành nhuộm được sử dụng để sản xuất thuốc nhuộm. Ngành công nghiệp pin được sử dụng trong sản xuất pin kiềm.

Kali hydroxit được sử dụng làm chất hút ẩm, sorbent, được sử dụng để chuẩn bị xà phòng kali, axit oxalic và muối khác nhau, cũng được sử dụng trong mạ điện, khắc, in thạch bản, vv; kali được sử dụng chủ yếu để sản xuất nguyên liệu, như kali cacbonat vv. Trong ngành công nghiệp dược phẩm, để sản xuất kali borohydrit, spironolactone, rượu batyl và testosterone propionate. Sản xuất xà phòng kali, pin alkaline, mỹ phẩm trong ngành công nghiệp nhẹ (kem, kem và dầu gội đầu). Trong ngành nhuộm, được sử dụng trong sản xuất thuốc nhuộm giảm, chẳng hạn như giảm màu xanh, RSN, vv.

Kali hydroxit được sử dụng trong công nghiệp điện hóa cho mạ điện, khắc, vv .. Trong ngành công nghiệp dệt, được sử dụng trong in và nhuộm, tẩy trắng và mercerizing, và được sử dụng rộng rãi làm nguyên liệu chính để sản xuất sợi tổng hợp và sợi polyester. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng trong luyện kim, chất làm nóng và tẩy da. Nguyên liệu hoá học cơ bản, được sử dụng trong y học, công nghiệp hóa chất hàng ngày, vv .. Chất hấp thụ được sử dụng như một chất phản ứng phân tích, một chất khử trùng, carbon dioxide và độ ẩm, và trong ngành dược phẩm.

Vai trò của kali hydroxit

1 kali hydroxit được sử dụng như một chất hút ẩm và chất hấp thụ cho axit oxalic và muối kali khác nhau, mà còn cho mạ điện, điêu khắc, Shi Yin và như vậy.

2, chủ yếu được sử dụng cho sản xuất potass nguyên liệu, như kali Potanganat, kali cacbonat vv. Trong ngành công nghiệp dược phẩm, để sản xuất kali borohydride, spironolactone, rượu batyl, testosterone propionate. Sản xuất xà phòng kali, pin alkaline, mỹ phẩm trong ngành công nghiệp nhẹ (kem, kem và dầu gội đầu). Trong ngành công nghiệp dệt, được sử dụng trong sản xuất thuốc nhuộm đã giảm, như xanh da trời, RSN, vv. Trong công nghiệp điện hóa, được sử dụng trong mạ điện, khắc, vv. Trong ngành công nghiệp dệt, được sử dụng trong in ấn và nhuộm, tẩy trắng và mercerizing , và được sử dụng rộng rãi làm nguyên liệu chính để sản xuất sợi tổng hợp và sợi polyester. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng trong luyện kim, chất làm nóng và tẩy da.

3. Nguyên liệu hóa học cơ bản, dùng trong y học, công nghiệp hóa chất hàng ngày, vv.

4. Được sử dụng làm chất hấp thụ cho thuốc thử phân tích, chất khử trùng, carbon dioxide và nước.

5, ngành công nghiệp hóa chất hàng ngày được sử dụng để làm xà phòng, dầu gội đầu và xà phòng giặt mềm, kem, kem, dầu gội đầu và các nguyên liệu khác. Ngành dược phẩm được sử dụng để sản xuất progesterone, vanillin và các nguyên liệu khác. Ngành nhuộm được sử dụng trong sản xuất thuốc nhuộm melamine. Ngành công nghiệp pin được sử dụng trong sản xuất pin kiềm.