Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Chất hữu cơ trong đất

Nov 25, 2015

Quy tắc làm vườn vàng nói, "Nếu bạn đối xử tốt với đất đai, nó sẽ đối xử tốt với cây trồng của bạn." Đất lành mạnh, phì nhiêu là hỗn hợp nước, không khí, khoáng chất và chất hữu cơ. Trong đất, vật chất hữu cơ bao gồm vật liệu thực vật và động vật đang trong quá trình phân hủy. Khi phân hủy hoàn toàn nó được gọi là mùn. Chất mùn này rất quan trọng đối với cấu trúc của đất vì nó giữ từng phần khoáng vật riêng lẻ trong các cụm. Đất lý tưởng có cấu trúc hạt nhỏ, cho phép nước thoát ra qua nó, và cho phép oxy và carbon dioxide di chuyển tự do giữa các không gian trong đất và không khí phía trên.


Việc ứng dụng chất hữu cơ vào đất làm tăng lượng cacbon, giúp thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi, làm tăng khả năng cây trồng phong phú. Một lợi ích khác là khi cây trồng phát triển và đòi hỏi nhiều chất dinh dưỡng hơn, chất hữu cơ được thêm vào có thể được sử dụng làm thực phẩm thực vật. Hãy nhớ rằng mỗi lần bạn làm phiền đất bằng cách xoay hoặc cày xới, oxy cũng được thêm vào đất. Điều này làm tăng hoạt tính của vi sinh vật, ăn các chất hữu cơ. Do đó, xáo trộn đất có thể làm giảm trữ lượng hữu cơ của đất và nên được giữ ở mức tối thiểu.