Trang chủ > Tin tức > Nội dung

NatureTech Tại NEW AG Bắc Kinh trong tháng 4, tháng 8 năm 2016

Apr 15, 2016

Là hội nghị hàng đầu trong ngành phân bón, naturetech rất vui mừng được tham dự và là một phần của nó. Các công ty lớn như Haifa, Biochim, Koch, Agrium, ICL, Kingenta, ... đã đặt ra những ví dụ điển hình cho phân bón chậm và phân bón hòa tan trong nước. Humintech German cũng cho thấy lịch sử và sự phát triển của acid humic. Đó là một cuộc hội thảo khá hiệu quả và thông tin.