Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Tính chất lỏng

Sep 05, 2017

Chất lỏng là một trong ba dạng vật lý chính. Nó không có hình dạng xác định và thường bị ảnh hưởng bởi container. Nhưng khối lượng của nó là hằng số dưới áp suất và bất biến nhiệt độ. Ngoài ra, áp suất do chất lỏng ở phía bên của bình chứa khác với áp lực của các trạng thái khác.

Không có hình dạng xác định, nó là chất lỏng, và nó thường bị ảnh hưởng bởi container. Hình dạng của bình chứa, chất lỏng, hình dạng của chất lỏng. Nó có một lượng nhất định, và thể tích của chất lỏng là hằng số dưới áp suất và bất biến nhiệt độ. Thật khó để nén thành một khối lượng nhỏ hơn.

Mối quan hệ với nhiệt độ áp suất: thể tích chất lỏng là hằng số dưới áp suất và nhiệt độ bất biến. Ngoài ra, chất lỏng này gây áp lực lên các mặt của thùng chứa cũng như các trạng thái thể chất khác. Áp suất này được truyền theo mọi hướng, không giảm và tăng theo độ sâu (nước càng sâu thì áp suất nước càng lớn).

Sự gia tăng nhiệt độ hoặc áp suất giảm có thể làm bay hơi chất lỏng và trở thành khí, chẳng hạn như làm nóng nước đến hơi nước. Áp suất hoặc làm lạnh thông thường có thể rắn lại chất lỏng và trở thành chất rắn, chẳng hạn như giảm nước thành băng. Tuy nhiên, áp lực một mình không làm sạch tất cả các khí, như oxy, hydro, và helium.

Chất lỏng và áp suất

Khi áp suất là P khi áp suất P:

P = rh GH

Rho là mật độ của chất lỏng.

G = trọng lực

H = trung tâm trỏ tới bề mặt chất lỏng

Chất lỏng là chất lỏng, và nó ở bất kỳ hình dạng nó trong hình dạng đó. Khi van der Waals của các phân tử lỏng bị phá vỡ, vật thể được biến thành trạng thái khí; Khi nhiệt giữa các phân tử của chất lỏng giảm đi, các liên kết hóa học giữa các phân tử có thể hình thành, và các liên kết hóa học trở nên rắn khi các phân tử chiếm ưu thế.

Chất lỏng và rắn, chất lỏng và các tính chất đẳng hướng (tính chất vật lý ở các hướng khác nhau), đó là bởi vì các vật từ rắn đến chất lỏng, do sự gia tăng nhiệt độ làm cho chuyển động nguyên tử hoặc phân tử và không còn giữ được vị trí cố định ban đầu, do đó dòng chảy được tạo ra. Nhưng tại thời điểm này sự thu hút giữa các phân tử hoặc các nguyên tử lớn hơn, do đó chúng không phân tán, vì vậy chất lỏng vẫn có một thể tích nhất định.

Trên thực tế, nhiều vùng nhỏ trong nội thất lỏng vẫn có cấu trúc của một tinh thể tương tự - "vùng tinh thể học". Thanh khoản là "khu vực lớp học" có thể di chuyển từ khu vực khác sang khu vực khác. Chúng tôi tạo ra một ẩn dụ, trên đường nhựa "giao thông", mỗi chiếc xe có một vị trí cố định là người đàn ông đang ở trong một "khu vực", và chuyển động tương đối giữa xe và xe, điều này tạo ra dòng chảy của cả đội.

Chất lỏng khác với khí, nó có một lượng nhất định. Chất lỏng khác với trạng thái rắn. Đó là chất lỏng và do đó không có hình dạng cố định. Ngoài tinh thể lỏng, cả chất lỏng và vô định hình đều có tính đẳng hướng, đó là các tính năng vĩ mô chính của chất lỏng.