Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Sửa chữa axit humic Đất

Sep 04, 2017

Xử lý đất đề cập đến việc sử dụng các phương pháp vật lý, hóa học và sinh học để chuyển, hấp thụ, làm suy giảm và chuyển đổi chất gây ô nhiễm trong đất, giảm nồng độ của nó đến mức chấp nhận được, hoặc chuyển chất gây ô nhiễm độc hại và độc hại thành các chất vô hại. Trong ngành công nghiệp sửa chữa đất, công nghệ sửa chữa đất hiện có cho hơn 100 loại công nghệ thông dụng có hơn 10 loại, có thể được chia thành ba phương pháp vật lý, hóa học và sinh học.

Về cơ bản, các nguyên tắc kỹ thuật của việc xử lý đất bị ô nhiễm có thể bao gồm:

(1) thay đổi sự hiện diện của chất gây ô nhiễm trong đất hoặc kết hợp với đất, giảm sự di cư của nó trong môi trường và khả dụng sinh học;

(2) giảm nồng độ các chất có hại trong đất.

Trong quá trình kiểm soát ô nhiễm đất, cải tạo đất, axit humic cho thấy một hiệu quả tốt hơn và tốt hơn.

Tại sao axít humic?

Axit Humic là một chất hữu cơ macromolecule được tìm thấy rộng rãi trong tự nhiên.

Axit Humic là một thực vật và động vật, chủ yếu là các tàn dư của thực vật, thông qua sự phân hủy và chuyển đổi vi sinh vật, cũng như một loạt các quá trình địa hóa gây ra và tích lũy một lớp chất hữu cơ. Một số quá trình lên men trong ngành công nghiệp hiện đại cũng có thể tạo ra axit humic.

Nguồn nguyên liệu hidic acid có thể được chia thành hai loại: than và các chất không phải là than.

Trước đây chủ yếu là than bùn, than nâu và than đá thời tiết; trong số đó, hàm lượng axit humic 10-80%.

Trữ lượng than của Trung Quốc rất phong phú, theo thông tin, có 5 tỷ tấn than bùn, than non 126,5 triệu tấn, thời tiết than vẫn không có số liệu thống kê.

Loại thứ hai bao gồm đất, nước, nấm và các chất không phải là than, như phenol, quinones, carbohydrate và các chất khác, chúng là lên men sinh học, oxy hóa hoặc tổng hợp có thể sản xuất chất humic, chẳng hạn như thị trường hiện nay, Các axit humic kết quả .

Axit Humic là thành phần chính của chất mùn, cấu trúc hóa học phức tạp, là một carboxyl, phenol, keton, phenolic hydroxyl và các nhóm chức năng hoạt động khác của hỗn hợp, axit humic cấu trúc đặc biệt và các tính chất vật lý và hóa học của quyết định của nó trong phục hồi sinh thái Về vai trò quan trọng.

Axit humic xử lý đất như thế nào

Hàm lượng axit humic đối với các chất ô nhiễm kim loại nặng và các chất ô nhiễm hữu cơ độc hại được cải tạo chủ yếu bao gồm: axit humic đối với kim loại nặng và lượng kết tủa hấp phụ hữu cơ; redox; và axit humic có thể thúc đẩy các vi sinh vật đất bị thoái hóa chất hữu cơ.