Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Hàm lượng axit Humic có ý nghĩa quan trọng hơn

Oct 19, 2017

Phân bón axit humic thích hợp cho tất cả các loại đất, Humic Acid nhưng trong các điều kiện đất khác nhau, hiệu quả năng suất là khác nhau. Kiểm tra sản xuất đã chứng minh:

① thiếu chất hữu cơ trong các lĩnh vực năng suất thấp và thấp, Humic Acid việc áp dụng sản lượng axit humic tăng lên; đất màu mỡ trong phân bón có năng suất cao đối với việc sử dụng phân bón axit humic, nhưng cũng làm tăng năng suất, nhưng tỷ lệ này tương đối nghèo đất cằn cỗi.

② Cấu trúc kém cát, đất mặn, axit đất đỏ axit humic acid, hiệu quả năng suất là đặc biệt rõ ràng.

(3) Hàm lượng chất dinh dưỡng của đất có ảnh hưởng lớn đến sản lượng phân bón axit humic. Kết quả cho thấy sản lượng axit humic amoni cao hơn axit humic, axit humic và ảnh hưởng của acid humic và phốt pho lên đất thấp. Ít, nitơ và photpho có sự mất cân bằng nghiêm trọng trong đất hoặc trên đất ổn định hơn trên đất, hiệu quả phân bón có ý nghĩa quan trọng hơn.

④ axit humid, phân bón axit humic, phân bón axit humic có thể hấp thụ nước, cải thiện điều kiện thoáng khí, sự xuất hiện của cây trồng, rễ tóc thuận lợi; đất khô và khô, axit humic, phân bón axit Humic humic có thể hấp thụ nước, giữ nước, duy trì độ ẩm của đất, giảm bốc hơi và tăng khả năng chịu hạn của cây trồng. Cần lưu ý rằng phân bón axit humic là hi phân bón nước, Humic Acid Humic Acid khô đất với tưới tiêu, hiệu quả sẽ tốt hơn.

Thứ nhất, phân bón axit humic được lựa chọn theo phương pháp áp dụng. Nếu được sử dụng như Chong Shi, tưới nhỏ giọt hoặc phun thuốc lá, nên sử dụng kali humate, ammonium humate hoặc kali fulvate, amenium fenvalerate. Nếu sử dụng như là một ứng dụng phân bón cơ sở, Humic Acid nên chọn Amoni Amit axit hoặc ammonium nitrate humate và các loại phân bón khác, ứng dụng nên chú ý đến chôn trong đất, bởi vì Amoni Amoni Amoni và Amoni bicarbonate là sản phẩm của kết hợp, dễ bay hơi, phun Shi hoặc lá. Ngoài ra, không sử dụng natri humate trong đất có pH cao (nước muối).

Thứ hai, theo sở thích cây trồng và các nút tăng trưởng chọn phân bón axit humic. Ví dụ, đối với cây ăn quả, việc nhấn mạnh vào việc thụ tinh vào mùa thu phân bón, phân bón kali humic, bón phân vào mùa xuân tập trung vào phân bón nitơ, nảy mầm và phân biệt tập trung vào phân lân và phân bón kali cho giai đoạn mở rộng quả sẽ cần tập trung về phân bón nitơ, phân bón kali, phân bón canxi và phân vi sinh. Ngoài ra, mà còn với sự ưa thích của việc thụ tinh cây trồng. Ví dụ, cây ăn quả, rau cà tím, thuốc lá, mía, vv là cây kali kali, tốt nhất áp dụng phân bón kali humate.

Cuối cùng, phân bón axit humic được lựa chọn dựa trên loại cây trồng và chi phí. Hàm lượng humic axit humic phân theo loại và số lượng các chất dinh dưỡng được phân thành phân tử axit humic phân bón, hỗn hợp axit humic (hỗn hợp), phân hữu cơ humic acid, phân hữu cơ vô cơ humic acid vô cơ, phân bón axit humic.

Đối với cây rau quả, Humic Acid bạn có thể chọn phân bón hữu cơ axit humic, axit humic axit hữu cơ hoặc các hợp chất vô cơ axit humid trong các phân bón, phân bón, sử dụng axit humic, trong chất hữu cơ có thể đạt 20% đến 45%, có hiệu quả có thể cải thiện hương vị cây trồng và màu sắc.