Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Cách bón phân hữu cơ

May 11, 2018


blob.png

Phân bón hữu cơ sinh học được áp dụng rộng rãi trên thế giới, với một số nước áp dụng 45% ~ 60% và Mỹ 50%. Lượng bón phân hữu cơ ở Trung Quốc chỉ chiếm 25% tổng lượng phân bón, trong đó chỉ có 1% ~ 2% được sản xuất tại nhà máy. Hiện nay, tổng số doanh nghiệp phân bón sinh học đã vượt quá 850, và sản lượng hàng năm là khoảng 8,5 triệu tấn. Trong những năm gần đây, thị trường phân bón hữu cơ sinh học của Trung Quốc sẽ tăng trưởng với tốc độ 5% hàng năm, đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy phát triển nông nghiệp.

blob.png

Cách sử dụng phân bón hữu cơ


1) Thêm phân bón hữu cơ, giảm phân bón

Cung cấp dinh dưỡng toàn diện cần thiết cho cây trồng: hàm lượng dinh dưỡng phân bón cao, hiệu quả phân bón nhanh, nhưng thời gian ngắn, chất dinh dưỡng đơn, phân hữu cơ ngược lại, hỗn hợp phân hữu cơ và phân bón hóa học có thể bổ sung cho nhau nhu cầu của các loại cây trồng dinh dưỡng cho mùa với.


2) Bảo tồn chất dinh dưỡng, giảm tổn thất và cải thiện sự hấp thu chất dinh dưỡng của cây trồng

Khả năng hòa tan phân bón hóa học lớn, gây ra áp lực thẩm thấu cao trên đất sau khi ứng dụng, ảnh hưởng đến sự hấp thu chất dinh dưỡng và nước và làm tăng nguy cơ mất chất dinh dưỡng. Nếu kết hợp với phân bón hữu cơ, nó có thể khắc phục nhược điểm này và thúc đẩy sự hấp thụ chất dinh dưỡng và nước.


3) Hiệu chỉnh đất ph và cải thiện cấu trúc đất.

Đất kiềm có một phân hóa học có tính axit. Sau khi ammonium được hấp thụ bởi nhà máy, axit còn lại được kết hợp với axit được tạo ra bởi các ion hydro trong đất, điều này có thể dẫn đến sự gia tăng độ chua và tình trạng tăng nặng của đất. Nếu kết hợp với phân bón hữu cơ, nó có thể cải thiện khả năng đệm của đất, điều chỉnh hiệu quả giá trị ph, do đó độ chua của đất sẽ không tăng lên.


4) đẩy nhanh sự hình thành của đất tổng hợp và cải thiện các tính chất vật lý và hóa học của đất.

Thành phần hữu cơ - vô cơ là chỉ số quan trọng của độ phì của đất, hàm lượng đất càng tốt, đất đai màu mỡ, bảo tồn đất, nước, khả năng phân bón mạnh hơn, hiệu suất thông gió tốt hơn, thuận lợi hơn cho sự tăng trưởng của cây trồng.