Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Thức ăn nho - Tại sao nên trồng Fertigation

Jul 29, 2016

Tại sao Fertigation?


Nho được trồng ở những nơi mà sự thoát hơi nước cao hơn lượng mưa và sự tưới tiêu trở nên cần thiết cho sản xuất cây trồng cao. Do sự khan hiếm nước tưới nên việc tưới tiêu cho cây nho được thực hiện chủ yếu bởi hệ thống tưới tiêu nhỏ (hệ thống nhỏ giọt) và chỉ có dưới 10 phần trăm diện tích trồng nho được tưới bằng phương pháp tưới tiêu.


Việc bón phân tạo cơ hội tối đa hoá hiệu quả sử dụng phân bón:

1. Duy trì độ ẩm đất phù hợp gần gốc rễ của cây khi nó cần nhiều nhất.

2. Cung cấp các yếu tố chính cũng như nhỏ trong cùng một giải pháp và cùng một lúc.

3. Cho các chất dinh dưỡng có sẵn cho nhà máy mà nó cần thiết.

4. Cung cấp lượng chất dinh dưỡng theo mức đói.

5. Cung cấp chất dinh dưỡng khi cây cần nhiều nhất.


Độ tan của các hợp chất phân bón (g / L), ở một số nhiệt độ

Phân bón
Công thức

0

10

20

30

Urea

CO (NH 2 ) 2

680
850
1060
1330
Canxi Nitrat

Ca (NO 3 ) 2

1020
1240
1294
1620
Amoni sunfat

(NH 4 ) 2 SO 4

706
730
750
780
Kali Sulphate

K 2 SO 4

70
90
110
130
Kali nitrat

KNO 3

130
210
320
460
Mono-kali phốt phát

KH 2 PO 4

142
178
225
274
Mono-ammonium phosphate

NH 4 H 2 PO 4

227
295
374
464
Magiê sulfat

MgSO 4

260
308
356
405