Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Dinh dưỡng nho - Công nghệ phân bón cho nho

Jul 27, 2016

Phương pháp bón phân

1. Các phương pháp thông thường

* Phát thanh truyền hình

* Band Placement

* Phương pháp vòng

* Phương pháp khoan


2. Các phương pháp hiện đại

* Phân bón

* Ứng dụng trên lá


Sử dụng phân bón hiệu quả các phương pháp thông thường

Sr No.
Dinh dưỡng
FUE (%)
1.
Nitơ
50
2.
Phốt pho
10-30
3.
Kali
50

Do hiệu quả sử dụng phân bón thấp của các phương pháp truyền thống áp dụng một số phương pháp thụ tinh tiên tiến như ngộ sinh được phát triển có hiệu quả sử dụng phân bón rất cao và tiết kiệm phân bón lên đến 25 phần trăm và nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong phương pháp áp dụng phân bón hiện đại, cần chú trọng đến việc sử dụng phân bón hiệu quả và kinh tế với các sản phẩm có chất lượng mà không gây nguy hiểm cho môi trường cần thời gian.

Sr No.
Phương pháp thông thường
Phương pháp phân bón
1.

Số lượng phân bón được sử dụng cùng một lúc

với hai tách thêm.

Phân bón có thể được sử dụng với số lượng nhỏ một hoặc bất kỳ số lần nào với số lượng chia nhỏ.
2.

Phạm vi phá vỡ lớn hơn là N

lan rộng trên diện rộng.

Phạm vi phá vỡ là ít hơn vì chỉ có một diện tích đất hạn chế với hoạt động vi sinh lớn hơn tiếp xúc với nguồn Nitơ
3.
Uptake dao động từ 10-30%
Uptake là cao hơn nhiều thậm chí lên đến 80-90%
4.
Uptake chịu ảnh hưởng của hạn hán
Câu hỏi về hạn hán không nảy sinh.
5.
Thay thế việc ướt và làm khô đất xảy ra dẫn đến phân hủy chất dinh dưỡng nhiều hơn.
Không nổi lên.
6.
Tình trạng k Ana khí trong quá trình tưới tiêu gây ra sự hấp thu chất dinh dưỡng kém.
Không nổi lên.
7.

Nhiều cơ hội đất và khí quyển

sự ô nhiễm.

Không có cơ hội để ô nhiễm.
số 8.
Năng suất thấp với chất lượng kém
Sản lượng cao hơn với chất lượng tốt nhất.