Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Khách hàng đến từ EU đến thăm NatureTech

Khách hàng từ EU đến thăm công ty chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ rất nhiều ý tưởng về cách hợp tác trong tương lai gần để thiết lập một quan hệ đối tác mạnh mẽ để phát triển và thị trường phân bón hữu cơ (Potassium Humate, Humic Acid, chiết xuất rong biển và các sản phẩm Amino Acid). Họ cũng đặt một đơn đặt hàng ngay trong chuyến viếng thăm làm cho cuộc thảo luận trở nên hiệu quả hơn. EU, là một thị trường nông nghiệp hàng đầu và tiên tiến, cả hai chúng tôi tin rằng tương lai của quan hệ đối tác sẽ hứa hẹn và thịnh vượng.

欧中.jpg