Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Ưu điểm sinh học của Humic Acid

Dec 21, 2016

Về mặt sinh học, axit humic kích thích hoạt động của cơ thể và vi sinh vật.


1. Kích thích enzyme thực vật và tăng năng suất.

2. Làm việc như một chất xúc tác hữu cơ trong suốt quá trình trồng cây.

3. Kích thích sự sinh sản và sự phát triển của vi sinh vật có ích trong đất.

4. Nâng cao khả năng chống bệnh và côn trùng.

5. Kích thích sự phát triển của rễ và sự hấp thụ trực tiếp các chất dinh dưỡng nói riêng.

6. Thúc đẩy hơi thở của rễ và sự phát triển của hệ thống rễ.

7. Thúc đẩy việc hình thành chất diệp lục và sự hình thành đường và axit amin trong thực vật, điều này rất hữu ích cho quá trình quang hợp.

8. Tăng cường các chất khoáng trong thực vật và tỷ lệ phần trăm của vitamin.

9. Tăng độ dày của thành tế bào vỏ quả và kéo dài tuổi thọ.

10. Kích thích sự nảy mầm hạt.

11. Đẩy nhanh sự phân chia tế bào, nhanh chóng phát triển hệ thống rễ, kích thích sự phát triển của cây.

12. Tăng năng suất cây trồng, cải thiện chất lượng cây trồng, cải thiện hình dáng và giá trị dinh dưỡng.