Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Thành phần Dinh dưỡng axit Amino

Jun 06, 2017

Các axit amin là những chất cơ bản nhất tạo thành các protein trong sinh vật và có liên quan đến hoạt động của cuộc sống và là những đơn vị cơ bản của các phân tử protein trong sinh vật, Amino Acid có liên quan mật thiết đến hoạt động sống của các sinh vật. Nó có chức năng sinh lý đặc biệt trong kháng thể và là một trong những chất dinh dưỡng không thể thiếu trong cơ thể.

Phân bón axit amin dựa trên axit amin thực vật, bằng cách sử dụng hoạt động bề mặt khổng lồ và năng lực hấp thụ, chất dinh dưỡng (nitơ, phốt pho, kali, sắt, Amino Acid copper, mangan, kẽm, nhôm, boron ...) cần thiết trong sự tăng trưởng và sự phát triển của cây con người được thêm vào, và các hợp chất hữu cơ và vô cơ được hình thành bằng việc thêm vào và phức tạp. Phân bón này có thể không chỉ giữ được rất nhiều yếu tố chậm phát hành và sử dụng đầy đủ, nhưng cũng có thể đảm bảo sự ổn định và lâu dài có hiệu lực của các yếu tố vi lượng. Nó có tác dụng tốt trong việc tăng cường sự hô hấp của cây trồng, cải tiến quy trình khử oxy thực vật và thúc đẩy quá trình trao đổi chất thực vật. Amino Acid Nó có thể thúc đẩy sự hình thành quang hợp và chlorophyll, và các quá trình sinh lý và sinh hóa, như hoạt động của oxit, hoạt động của enzyme, sự nảy mầm của hạt, hấp thu chất dinh dưỡng, và tăng trưởng và phát triển của rễ, có tác động rõ ràng thúc đẩy và kích hoạt . Đặc biệt, ái lực với thực vật không thể so sánh với bất kỳ chất nào khác. Hiệu quả của phân bón axit amin đặt ra hiệu quả lâu dài của phân bón hữu cơ, tác động nhanh chóng của phân bón, sự ổn định của phân bón sinh học và hiệu quả của vi sinh phân bón. Bài báo này chủ yếu thảo luận về việc áp dụng các axit amin trong nông nghiệp trong phân bón này.

Sự kết tụ đất là đơn vị cơ bản của cấu trúc đất. Việc sử dụng các axit amin, có thể thay đổi muối đất quá cao, kiềm quá mạnh, phân tán chiều cao hạt đất, các tính chất vật lý và hóa học của sự khác biệt về cấu trúc đất, thúc đẩy sự hình thành sự tích tụ của đất, sau khi áp dụng axit amin, Amino Acid mật độ giảm rõ ràng, độ rỗng tổng và khả năng giữ nước tăng lên, góp phần nâng cao khả năng bảo tồn và thụ tinh trong đất, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng trưởng và phát triển của rễ cây.

Vi sinh vật đất là một trong những yếu tố quan trọng trong thành phần đất, sự chuyển đổi chất hữu cơ và vô cơ đất, việc đi vòng các nguyên tố dinh dưỡng và sự hình thành các enzyme trong quá trình hoạt động của thực vật. Amino axit có thể thúc đẩy các hoạt động vi sinh đất, tăng số lượng vi sinh vật đất, tăng cường hoạt động enzyme đất, một số lượng lớn các dữ liệu nghiên cứu trong nước và nước ngoài khẳng định rằng việc áp dụng các axit amin có thể làm cho vi khuẩn hiếu khí, actinomycetes, xơ phân hủy số lượng vi khuẩn tăng lên. Tốt hơn là đẩy nhanh quá trình khoáng hóa chất hữu cơ và thúc đẩy việc giải phóng các yếu tố dinh dưỡng.

Với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp hóa học, sản lượng và lượng phân bón hóa học đã tăng lên, việc sử dụng phân bón hóa học đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp, nhưng những vấn đề như tăng áp dụng phân bón, chi phí đầu tư và giảm sử dụng phân bón cũng đang dần được phản ánh.