Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Phân bón dạng lỏng axit amin

Oct 31, 2018

Chất lỏng axit amin điện  

Nó là hợp chất axit amin hòa tan hoàn toàn trong nước. Nó có nguồn gốc từ đậu nành, và có 17 loại axit amin tự do. Nó phục vụ như là một phân bón không gây ô nhiễm, phi hóa chất và không độc hại.

Spec:

image

Đặc tính:

1) Nó giàu Amino axit và protein thực vật.

2) nó là nước soluable. Phân bón Axit Amino dễ hấp thụ bởi cây trồng.

3) Nó có một chức năng đầy hứa hẹn và kích hoạt cho sự trao đổi chất thực vật, nảy mầm hạt giống, hấp thụ chất dinh dưỡng và tăng trưởng rễ.


www.agronaturetech.com

Email: info@agronaturetech.com