Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Tăng cường Axit Amino

Aug 02, 2017

Amino axit có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và tăng trưởng của cây trồng. Amino Acid Nhiều nhân viên nông nghiệp nói rằng các axit amin là "phân bón gốc". Hiệu quả chính trên hệ thống rễ là kích thích sự phân chia và tăng trưởng của các tế bào gốc, rễ thứ phát tăng, rễ tăng, kéo dài gốc Amino Acid, và cuối cùng dẫn đến sự hấp thụ cây trồng của nước và chất dinh dưỡng tăng lên rất nhiều.

Amino axit vào cây sau khi nhà máy kích thích vai trò chính trong việc gia tăng sức mạnh hô hấp, quang hợp tăng lên, một loạt các hoạt động enzyme tăng lên, Amino Acid để các trái cây trước màu sắc trưởng thành, năng suất cao và tăng sản xuất.

Tăng sức đề kháng của cây trồng đối với phốt pho và kali; Amino Acid cải thiện sức đề kháng thực vật; tăng trưởng của thực vật, đặc biệt là quang hợp có một vai trò duy nhất trong việc thúc đẩy, nó có thể làm tăng hàm lượng chất diệp lục thực vật, cải thiện hoạt động enzyme, đẩy mạnh thâm nhập carbon dioxide, Amino Acid sao cho quang hợp nhiều hơn, Để cải thiện chất lượng cây trồng, tăng hàm lượng Vc và đường có một vai trò quan trọng.

Amino acid là chất cơ bản nhất cấu thành nên protein sinh học và liên quan đến hoạt động của cuộc sống. Nó là đơn vị cơ bản của phân tử protein trong cơ thể, và nó liên quan chặt chẽ đến hoạt động sinh học. Nó có một chức năng sinh lý đặc biệt trong kháng thể, Amino Acid là một trong những chất dinh dưỡng không thể thiếu trong cơ thể.

(Amino Acid Đồng, Mangan, Kẽm, Nhôm, Boron ...) cần thiết cho sự phát triển và tăng trưởng của cây, Amino Acid bằng cách sử dụng axit amin làm chất nền, sử dụng hoạt tính bề mặt khổng lồ của nó và khả năng hấp thụ và duy trì, thông qua sự hình thành phức tạp và phức tạp của phức hợp hữu cơ, vô cơ. Phân bón này có thể không chỉ duy trì một số lượng lớn các yếu tố của việc giải phóng chậm và sử dụng đầy đủ, Amino Acid mà còn để đảm bảo sự ổn định của các yếu tố vi lượng và hiệu quả lâu dài. Nó có tác dụng tốt trong việc tăng cường hô hấp của cây trồng, cải thiện quá trình oxy hóa thực vật và thúc đẩy quá trình trao đổi chất thực vật.

Nó có thể thúc đẩy sự quang hợp và sự hình thành chất diệp lục, nó có thể thúc đẩy và kích hoạt các quá trình sinh lý và sinh hóa như hoạt động của oxit, Amino Acid hoạt động của enzyme, sự nảy mầm hạt, sự hấp thụ chất dinh dưỡng và sự phát triển của rễ và phát triển. Cụ thể, ái lực của nó với thực vật là tương đương với bất kỳ chất nào khác. Amino Acid Hiệu quả của việc phân bón axit amin của phân hữu cơ lâu dài, phân bón nhanh, ổn định phân bón sinh học và hiệu quả của vi sinh phân bón tổng thể. Ở đây thảo luận chính của phân bón trong việc áp dụng các axit amin trong nông nghiệp.

Thúc đẩy sự hình thành các cốt liệu đất: cốt liệu đất là đơn vị cơ bản của cấu trúc đất. Việc sử dụng các axit amin có thể thay đổi hàm lượng muối trong đất quá cao, Amino axit kiềm quá mạnh, hạt phân tán cao, cấu trúc đất của các tính chất vật lý và hóa học kém, và thúc đẩy sự hình thành của các hợp chất đất, việc áp dụng các axit amin, mật độ khối lượng đất giảm đáng kể, Amino Acid tổng độ xốp đất và sự gia tăng tương ứng của khả năng giữ nước sẽ giúp cải thiện khả năng của đất nước và phân bón, tạo điều kiện tốt cho sự phát triển và phát triển của rễ cây.