Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Ngày quốc khánh

Sep 30, 2018

Xin lưu ý rằng văn phòng của chúng tôi sẽ đóng cửa từ ngày 1-8 tháng 10 cho kỳ nghỉ Quốc khánh, và chúng tôi sẽ trở lại làm việc vào ngày 9 tháng 10.

 

image.png