Trang chủ > Tin tức > Nội dung

100% Độ hòa tan trong nước của kali Humate (Super Kali F Humate)

Apr 26, 2016


Humic Acid tự nó không hòa tan trong nước, kali humate là muối kali của axit humic làm cho axit humic hòa tan được. Khi thêm axit fulvic vào kali humate, làm cho kali humate với hoạt tính cao hơn. Do tính hòa tan trong nước tuyệt vời 100%, nên sử dụng bằng cách tưới nhỏ giọt, công thức lá và dạng lỏng.